43 φορείς καλούν για βελτίωση της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ

Την πλήρη και ουσιαστική συμμετοχή κοινωνικο-οικονομικών εταίρων και οργανισμών της κοινωνίας των πολιτών σε όλα τα στάδια σχεδιασμού, υλοποίησης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των προγραμμάτων, κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020, ζητούν σε κοινή ανοιχτή επιστολή τους προς τους ευρωπαίους πολιτικούς αρχηγούς 43 οργανώσεις και ιδρύματα.  

Η επιστολή, την οποία συνυπογράφει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, σε συνεργασία με το WWF Ελλάς και την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία, προωθεί τις αρχές της πολύ-επίπεδης και συμμετοχικής διακυβέρνησης, ως ουσιώδεις στην αποδοτική και αποτελεσματική αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Διαβάστε παρακάτω την κοινή επιστολή στα ελληνικά και αγγλικά.

PDF

Contact us
Elliniki Etaireia Building
Come to our historic building

28 Tripodon str, Plaka

PC: 10558
tel: 210 3225245 / 210 3226693
fax: 210 3225240
email: elet@ellinikietairia.gr
Photographs
Map of Actions
Facebook
Elliniki Etaireia © 2013
Contact us | Become a friend
Javascript is required to view this map.